Privacy verklaring – Francisca van der Steen

Mijn bedrijf Francisca.nu verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik (Francisca van der Steen) ben zelf de functionaris gegevensbescherming van francisca.nu en ben te bereiken via dit contactformulier.

 

Gebruik persoonsgegevens

Ik verwerk jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Ik beschik over de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres.

Als je mijn klant bent of we al een langere werkrelatie hebben, beschik ik ook over jouw:

  • Adres (in verband met facturen);
  • (mobiele) telefoonnummer.

Bij website-bezoek verzamelt GoogleAnalytics jouw IP-adres. Daar worden ook cookies voor opgeslagen. Deze zijn geanonimiseerd via de WordPress plug-in Monster Insights.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Francisca.nu heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik deze informatie.

 

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Francisca.nu verwerkt gegevens voor:

  • verzenden van e-mailberichten;
  • bellen of mailen om mijn diensten uit te voeren;
  • verzenden van (digitale) nieuwsberichten;
  • afhandelen van betalingen;
  • informeren over wijzigingen in mijn diensten.

Als je geabonneerd bent op mijn nieuwsberichten, blijf je dat zo lang als je zelf wilt. Je kunt je te allen tijde uitschrijven via de link onder aan iedere e-mail die je ontvangt. Ook kun je altijd je eigen gegevens inzien en/of aanpassen.

 

Bewaartermijn

Francisca.nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met jou als klant of contactpersoon.

Van mijn website wordt dagelijks een back-up gemaakt. Die gegevens worden twee tot drie maanden door mijn webbeheerder bewaard. Ik hanteer dezelfde bewaartermijn voor nog onbekende naam en e-mailadressen die in mijn bezit komen via het contactformulier op mijn site, mits deze personen niet actief aangeven dat zij mijn e-mailberichten willen blijven ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik heb verwerkersovereenkomsten met mijn webmaster Roger Spees van Authentiekonline, GoogleAnalytics en Mailchimp. Bij de laatste heb ik aangevinkt dat zij mijn data niet voor hun analyses mogen gebruiken. De plug-in Monster Insights anonimiseert IP-adressen die GoogleAnalytics verzamelt van website-bezoekers. Verder verstrekt Francisca.nu persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt via dit contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je bsn zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Francisca.nu neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met me op via mijn contactformulier. Ik kom dan zo snel mogelijk bij je terug, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Contactgegevens

Francisca
Fluytschip 22
1384 CK De Rijp
06-46443238
hallo@francisca.nu
www.francisca.nu