De weg van de Ziel

 

 

 

De weg van de Ziel

Eigentijdse mysterieschool voor mannen

Mannencirkels zijn een bekend fenomeen de afgelopen jaren. Met een groep mannen, onder leiding van een man, onderzoeken wie je bent als man. Rituelen, zweethutten, vuurloop, survivaltochten. Uiterst waardevol en helend. Maar er is meer…

In onze huidige maatschappij beginnen steeds meer vrouwen op te staan in hun wijsheid en kracht en komen steeds meer mannen erachter dat de oude mannelijke manier van denken en handelen niet meer werkt. Herken je dat? Mogelijk ben je zelf aan het worstelen met je werk, de maatschappij, of relatie/liefde, intimiteit? Of ken je mannen in je omgeving bij wie dit speelt.
Dat is logisch in de transitie die gaande is.

Transformatieproces

StenenDe afgelopen eeuwen is het mannelijk bewustzijn dominant geweest. Dat heeft ons als mensheid veel gebracht. Denk alleen maar aan alle technologische ontwikkelingen, onze goed gestructureerde maatschappij, de veiligheid die we ervaren, dit alles is gebaseerd op mannelijke principes en kwaliteiten.
Er zit ook een andere kant aan. Het mannelijk bewustzijn is in de loop der tijd nogal doorgeslagen, uit zijn oorspronkelijke verband getrokken, verwrongen. En dat heeft zijn effect op onder andere onze planeet, die inmiddels behoorlijk is uitgeput, evenals het overgrote deel van haar bewoners.

Het vrouwelijk bewustzijn staat vanuit haar oorsprong rechtstreeks in contact met onze planeet, oftewel moeder aarde. Ze kent haar harteklop, haar natuurlijk ritme. En aangezien de aarde nu naar een hogere frequentie aan het transformeren is, is het noodzakelijk dat het vrouwelijk bewustzijn meer op de voorgrond gaat komen. Met uiteindelijk doel om het evenwicht tussen het vrouwelijk en mannelijk bewustzijn te herstellen.

Mannen spelen een belangrijke rol in deze tijd op aarde. Alleen vaak op een andere manier dan ze tot nu toe dachten.

klaproosHet transformatieproces dat gaande is, wordt geïnitieerd en begeleid door vrouwen en mannen in wie dat vrouwelijk bewustzijn voorop staat. Er is nood aan dienstbaar leiderschap, zowel door mannen als vrouwen. Het is wezenlijk dat vrouwen en mannen zich her-inneren wie ze zijn, hun vergeten talenten ont-dekken en ont-wikkelen. Het is tijd dat mannen hun aangeboren sensitiviteit toelaten zonder hun mannelijke kracht te verliezen. Van hoofd naar hart en buik, van denken naar voelen, van controleren naar vertrouwen, van domineren naar dienstbaar zijn, van kaderen naar stromen. Resoneert dat bij jou?

De weg van de inwijding

In de tijdlijn van de mysterieschool – waarop deze leergang is gebaseerd – werkten en leefden mannen, vrouwen en kinderen in gelijkwaardigheid en harmonie samen. De school werd geleid door vrouwen. Die vrouwen droegen de kennis en wijsheid van moeder aarde via initiaties over aan de mannen, die uit vrije wil in dienstbaarheid aan dat vrouwelijk bewustzijn handelden. Lees ook: het verhaal achter de mysterieschool.

Naast de al bestaande Mannencirkels onder leiding van een man, lijkt het in de huidige turbulente tijd wenselijk dat mannen bij elkaar komen onder leiding van een vrouw die is geopend in het zuiver vrouwelijk bewustzijn. Zij vormt de bedding, waarin mannen tot rust kunnen komen en met elkaar kunnen uitwisselen over datgene wat ze NIET met hun vrienden, collega’s en misschien zelfs niet met hun partner of kinderen bespreken. Een vrouw spiegelt andere kwaliteiten, eigenschappen en pijnpunten in een man, dan een andere man. Een soulsister raakt andere triggers dan een soulbrother. Vandaar dat het mannenwerk in De weg van de ziel start bij de begeleiding van zo’n vrouw.

Het aanbod in deze mysterieschool voor mannen is nog in ontwikkeling. Het is een samen ont-dekken en ont-wikkelen van een traject dat mannen dient om hun zielsbestemming vrij te maken. Het doel van de mannencirkels en/of een individueel traject is om jou als man te bekrachtigen in het zuiver mannelijk bewustzijn en je te verdiepen in jouw vrouwelijke kant. Zodat je opnieuw kennis kunt maken met jouw dienstbaarheid aan moeder aarde, aan het zuiver vrouwelijk bewustzijn, waardoor je als vanzelf tot rust komt en op je plek valt.

Het is een inwijdingsweg, waarin je je zielsgenoten ontmoet, bezielde intimiteit ervaart, je initiaties ontvangt en op een diepte komt in jezelf die je niet eerder had bevroedt.

veerHet vraagt bereidheid om dwars door de pijn van je persoonlijkheid en het collectieve mannelijk bewustzijnsveld heen te bewegen, om open te vallen en in overgave te komen. Hierin word je krachtig, liefdevol, met lichtheid, humor en ook op het scherpst van de snede en door de volle potentie van het sensueel en seksueel vrouwelijke begeleid.

Momenteel is het alleen mogelijk om individueel als man je inwijdingsweg te lopen in de vorm van een zielscoachingstraject. Daarnaast komt er een pilot van Mannencirkels onder (bege)leiding van een vrouw, zowel in Noord-Holland (Francisca) als in Utrecht (Annemieke). Neem voor meer informatie contact op.

Bij en met Francisca ervaarde ik rust en traagheid en zorgvuldigheid. Een ervaring van ruimte. Een ruimte om te ont-dekken. Om de ontbrekende schakel in mijn “rode draad” te vinden. Daarmee gingen de sessie over aan het licht brengen. Het ontdoen van beperkingen en het ervaren van de mogelijkheden die in me huizen, om te doen, waartoe ik me geroepen voel. En dit vervolgens helder te communiceren naar anderen.

Daniel

Francisca raakt je, fysiek en emotioneel.

Robert